@piyamitrgroup
         

เขตการให้บริการ - เขตการให้บริการในเขตภาคใต้

เขตการให้บริการในเขตภาคใต้

ให้บริการรื้อถอนอาคาร  ทุบตึก รับทุบตึก ทำถนน ทำลานจอดรถ ขุดฐานราก และอื่นๆ  

ภาคใต้

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดชุมพร
 3. จังหวัดตรัง
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดนราธิวาส
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดพังงา
 8. จังหวัดพัทลุง
 9. จังหวัดภูเก็ต
 10. จังหวัดระนอง
 11. จังหวัดสตูล
 12. จังหวัดสงขลา
 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 14. จังหวัดยะลา