@piyamitrgroup
         

เขตการให้บริการ - เขตการให้บริการในเขตภาคตะวันตก

เขตการให้บริการในเขตภาคตะวันตก

ให้บริการรื้อถอนอาคาร  ทุบตึก รับทุบตึก ทำถนน ทำลานจอดรถ ขุดฐานราก และอื่นๆ  

 ภาคตะวันตก

  1. จังหวัดกาญจนบุรี
  2. จังหวัดตาก
  3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  4. จังหวัดเพชรบุรี
  5. จังหวัดราชบุรี