@piyamitrgroup
         

เขตการให้บริการ - เขตการให้บริการในเขตภาคกลาง

เขตการให้บริการในเขตภาคกลาง

ให้บริการรื้อถอนอาคาร  ทุบตึก รับทุบตึก ทำถนน ทำลานจอดรถ ขุดฐานราก และอื่นๆ  

ภาคกลาง

 1. จังหวัดกำแพงเพชร
 2. จังหวัดชัยนาท
 3. จังหวัดนครนายก
 4. จังหวัดนครปฐม
 5. จังหวัดนครสวรรค์
 6. จังหวัดนนทบุรี
 7. จังหวัดปทุมธานี
 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 9. จังหวัดพิจิตร
 10. จังหวัดพิษณุโลก
 11. จังหวัดเพชรบูรณ์
 12. จังหวัดลพบุรี
 13. จังหวัดสมุทรปราการ
 14. จังหวัดสมุทรสงคราม
 15. จังหวัดสมุทรสาคร
 16. จังหวัดสิงห์บุรี
 17. จังหวัดสุโขทัย
 18. จังหวัดสุพรรณบุรี
 19. จังหวัดสระบุรี
 20. จังหวัดอ่างทอง
 21. จังหวัดอุทัยธานี