@piyamitrgroup
         

บริการของเรา - โหราศาสตร์จีน (ฮวงจุ้ย)

โหราศาสตร์จีน (ฮวงจุ้ย)

ฤกษ์ยาม โหราศาสตร์จีน (ฮวงจุ้ย)  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของผู้ว่าจ้าง

 

        

      

** ตัวอย่างฤกษ์ยามที่ใช้ (ที่มา... วิชาฤกษ์ยามของ อ.มาศ)

 

ทิศอสูรเป็นทิศร้ายที่พบว่ากว่า 90 % ของผู้ที่มีปัญหาทางธุรกิจ ปัญหาเจ็บป่วย หรือแม้แต่ปัญหาชีวิต ซึ่งในเว็บไซต์ของชมรมเราจะมีการแจ้งถึงทิศอสูรประจำปีอย่างสม่ำเสมอ แต่ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะเข้าเว็บซักเท่าไหร่ ผมเลยทำสรุปทิศอสูรในแต่ละปีให้เลยแล้วกัน เราจะเริ่มที่กลุ่มแรกกันก่อน...ปีหรือเดือน วอก,ชวด,มะโรง ( ทิศใต้เป็นอสูร ) 

ถ้าปีหรือเดือนใดเป็นปีวอก ชวด หรือมะโรง บ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ หลังพิงทิศใต้ ไม่เป็นมงคล จึงห้ามย้ายบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ ขุดดิน เปิดร้าน รื้อถอน ฝังศพ หรือเข้าอยู่อาศัยใหม่ในบ้านทิศนี้ จะมีภัยนานาประการ เช่น เจ้าบ้านตายจาก อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายาก โรคเรื้อรัง เสียทรัพย์ โจรภัย ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำเฉพาะทิศใต้ของบ้าน 

ปีหรือเดือน กุน, เถาะ ,มะแม (ทิศตะวันตกเป็นอสูร ) 

ถ้าปีหรือเดือนใดเป็นปีกุน เถาะ หรือมะแม บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังพิงทิศ ตะวันตกไม่เป็นมงคล จึงห้ามย้ายบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ ขุดดิน เปิดร้าน รื้อถอน ฝังศพ หรือเข้าอยู่อาศัยใหม่ ในบ้านทิศนี้ จะมีภัยนานาประการ เช่น เจ้าบ้านตายจาก อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายาก โรคเรื้อรัง เสียทรัพย์ โจรภัย ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำเฉพาะทิศตะวันตกของบ้าน 

ปีหรือเดือน ขาล หรือมะเมีย ,จอ ( ทิศเหนือเป็นอสูร ) 

ถ้าปีหรือเดือนใด เป็นปีขาล มะเมีย หรือจอ บ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้ หลังพิงทิศเหนือ ไม่เป็นมงคล จึงห้ามย้ายบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ ขุดดิน เปิดร้าน รื้อถอน ฝังศพ หรือเข้าอยู่อาศัยใหม่ ในบ้านทิศนี้ จะมีภัยนานาประการ เช่น เจ้าบ้านตายจาก อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายาก โรคเรื้อรัง เสียทรัพย์ โจรภัย ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำเฉพาะทิศเหนือของบ้าน 

ปีหรือเดือน มะเส็ง ระกา หรือฉลู (ทิศตะวันออกเป็นอสูร )

ถ้าปีหรือเดือนใด เป็นปีมะเส็ง ระกา หรือฉลู บ้านที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หลังพิงทิศตะวันออก ไม่เป็นมงคล จึงห้ามย้ายบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม ตอก เจาะ ขุดดิน เปิดร้าน รื้อถอน ฝังศพ หรือเข้าอยู่อาศัยใหม่ในบ้าน ทิศนี้ จะมีภัยนานาประการ เช่น เจ้าบ้านตายจาก อุบัติเหตุ พิการ อัมพาธ เจ็บป่วยรักษายาก โรคเรื้อรัง เสียทรัพย์ โจรภัย ส่วนบ้านที่หันทิศอื่นห้ามกระทำเฉพาะทิศตะวันออก ของบ้าน 
หมายเหตุ เหตุร้ายจะเกิดภายใน 3-7 วัน ไม่เกิน 120 วัน และเกิดเหตุอย่างน้อย 3 เรื่อง ควรปรึกษาท่านผู้รู้ ผู้ชำนาญ เพื่อหาวิธีการแก้ไข 
ที่มา  http://www.fengshui100.com