@piyamitrgroup
         

บริการของเรา - ขนเศษวัสดุ

ขนเศษวัสดุ

งาน ขนเศษวัสดุ

1.เครื่องจักรและรถบรรทุกของบริษัทฯ รับเหมาขนดินและเศษวัสดุออกจากไซต์งาน 

  

งานเคลียร์ริ่งพร้อมขนวัสดุทิ้งนอกหน่วยงาน (8/48)โครงการก่อสร้างคอนโด ริมถนนพระราม 3 

 ของบริษัท BOUYOUES - THAI


    

  งานเคลียร์ริ่งขนถ่ายดินออกหน่วยงานที่ นางลิ้นจี่ ซอย 4 

รับขนแผ่นคอนกรีต