joethailand007
         

งานรื้ออาคารหอพักพนักงาน (เก่า) ผู้ว่าจ้าง บจก.ไทยมาสเตอร์แพค

งานรื้ออาคารหอพักพนักงาน (เก่า) ผู้ว่าจ้าง บจก.ไทยมาสเตอร์แพค


งานรื้ออาคารหอพักพนักงาน (เก่า) ผู้ว่าจ้าง บจก.ไทยมาสเตอร์แพค

[ ภาพ 1. ] งานรื้ออาคารหอพักพนักงาน (เก่า) ผู้ว่าจ้าง บจก.ไทยมาสเตอร์แพค